Vášmajetek.cz zveřejňuje otevřená data veřejné správy

ČR a její veřejná správa je v poskytování otevřených dat teprve v počátku. Její práci se tak zčásti snaží suplovat neziskové i komerční projekty, které informace aktivně samy vyhledávají a následně zpřístupňují veřejnosti. Jedním z nich je i projekt Vasmajetek.cz, který na svém portálu centralizuje dražby, aukce a prodeje majetku státu, měst a obcí, krajů a exekučně zabaveného majetku.

Pod pojmem otevřená data se rozumí informace, které jsou volně a zdarma zpřístupněny na internetu, a to ve strukturované a strojově čitelné podobě. Otevřená data umožňují počítačové zpracování a mohou být využívány dalšími aplikacemi a službami. Cílem tohoto zpřístupňování informací je zefektivnění veřejné správy, zvýšení transparentnosti a také její přiblížení občanům. O to se snaží i Vasmajetek.cz, který poskytuje nejrozsáhlejší a nejpřehlednějším databázi v České republice v oblasti prodeje státního majetku.

„Náš speciální software vyhledává veřejně dostupné i těžko dohledatelné dražby, aukce a prodeje a tyto údaje jsou pak zpracovány v podobě otevřených dat a vloženy na náš portál, odkud je mohou čerpat další subjekty. Aby nabídka byla opravdu co nejkomplexnější, je toto softwarové vyhledávání doplněno vyškolenými pracovníky, kteří zpracovávají informace z dalších zdrojů, které roboti nejsou schopni zachytit,“ popisuje fungování portálu Vasmajetek.cz jeho ředitel David Hlinka.

Otevřených dat, která poskytuje portál Vasmajetek.cz, využil například jeden z největších českých realitních serverů Reality.cz, který uveřejněné prodeje skrze vlastní aplikaci přebírá a bezplatně je pak umisťuje na svůj portál.

Komentáře jsou uavřeny.