IT služby pro boj s finančními podvody

Společnost IBM představila nový software a služby, které pomohou organizacím využívat velká data a analytické nástroje k omezení podvodů a finanční trestné činnosti. Ty každoročně způsobují ztráty ve výši až 3,5 bilionu dolarů. Sofistikované obchodní postupy a analytické nástroje umožňují klientům zaujmout holistický přístup a zároveň chránit hodnotu svých značek.

IBM také představila iniciativu „Chytřejší boj proti podvodům“ (Smarter Counter Fraud). Ta vychází z odborných zkušeností a inovací více než 500 expertů na podvody a využívá 290 výzkumných patentů v oblasti prevence podvodů. IBM od roku 2005 investovala do oblasti velkých dat a analytických nástrojů již 24 miliard dolarů.

Nová generace zločinců využívá digitální kanály – mobilní zařízení, sociální sítě a cloudové platformy – k odhalení slabých a zranitelných míst v systému. Intenzita nebezpečí přitom narůstá. Například americké zdravotnictví přijde ročně kvůli podvodům až o 650 milionů dolarů.

IBM proto nabízí nový software, který organizacím pomůže zlepšit přehled a zároveň zaujmout proaktivnější a holističtější přístup v boji s podvody. To zahrnuje i schopnost nashromáždit velká data z řady interních a externích zdrojů – včetně mobilních, sociálních a online kanálů – a aplikovat vyspělé analytické metody, které neustále monitorují náznaky podezřelých aktivit. Nová řešení obsahují pokročilé analytické nástroje, které umí odhalit i na první pohled nezřejmé souvislosti, zdokonalené vizualizační technologie, jež rozpoznávají a propojují vzorce podvodného chování, a prvky strojového učení. Díky nim lze na základě předchozích útoků a projevů zabránit budoucím incidentům.

Dle odhadů poptávka po řešeních zaměřených na prevenci podvodů a rizik rychle poroste. Podle studie společnosti Gartner zavede do roku 2016 čtvrtina velkých globálních společností analytická řešení postavená na analýze velkých dat alespoň pro jednu oblast zabezpečení a odhalování podvodů (dnes je to 8 %). Návratnosti investic přitom dosáhnou již během prvních šesti měsíců od implementace.

Komentáře jsou uavřeny.